examens

Theorie Examen

Theorie Examen

Theorie examens worden afgenomen in het CBR examencentrum. Voor locaties zie www.cbr.nl

Wat moet je meenemen naar je theorie examen?

Bij deelname aan het theorie-examen moet je de volgende documenten overhandigen: De theorie-oproepkaart; Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs;

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat uit drie onderdelen;

Gevaarherkenning (25 vragen, Nieuw) Verkeersregels (30 vragen) Verkeersinzicht (10 vragen) Gevaarherkenning De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen); gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze); of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid). Vekeersregels

Zorg dat je de verkeersborden en verkeersregels goed kent en je hoeft geen enkele vraag te missen.

Verkeersinzicht Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Wanneer geslaagd? De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op een persoonlijk scherm. Vanaf 1 maart 2009 slaag je voor het vernieuwde theorie-examen als:

je 12 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning; je 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Kandidaten krijgen na afloop van het theorie-examen een uitslagformulier uitgereikt. Het resultaat van het examen wordt via de elektronische weg vastgelegd. Als je binnen 1,5 jaar niet bent geslaagd voor het praktijkexamen, moet je opnieuw een theorie-examen afleggen.

TIP !!! onderschat het theorie-examen niet slechts 50% haalt zijn/haar theorie-examen in een keer

Het theorie examen kun je hier reserveren.

 

 

Door problemen met onze website zijn wij alleen via onderstaande E-mail te bereiken:

jan@rijschoolswets.nl

mirjam@rijschoolswets.nl

 

Praktijk Examen

De aanvraag van het praktijkexamen wordt verzorgd door je rijschool. Die kan daarbij rekening houden met de dagen waarop je geen examen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie.

Het praktijkexamen voor personenauto's (categorie B) duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Vraag de eigen instructeur om mee te rijden. Meestal kan dat.

In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer vijfentwintig meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto. Dan begint de rit.

De examinator let op een aantal onderwerpen zoals je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Je wordt uiteindelijk beoordeeld op examenonderdelen zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere verrichtingen. Er zijn in totaal twaalf examenonderdelen, waarvan 5 nieuwe, t.w.: Gevaarherkenning door situatiebevraging, Zelfstandig route rijden, Bijzondere manoeuvres, Zelfreflectie en Milieubewust rijgedrag.

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt.  Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren.  Als je bent geslaagd, krijg je geen Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid meer mee. Met de invoering van het papierloos examen is deze verantwoordelijkheid bij het GBA neer gelegd. Met twee pasfoto's en het vereiste geld kun je het rijbewijs de volgende dag bij het gemeentehuis in je woonplaats aanvragen (wachttijd voor verkrijgen van rijbewijs 5 dagen).

Wat neem ik mee naar het praktijkexamen B Voordat je praktijkexamen gaat doen dien je een aantal documenten te overleggen bij je examinator. Je hebt dan nodig: Geldig legitimatiebewijs, Oproepkaart/Eigen Verklaring voor het praktijkexamen en vooraf ingevuld zelfreflectie formulier.

MEDISCHE GOEDKEURING Bij het inschrijven voor een rijopleiding moet de kandidaat een medische “Eigen verklaring” (EV) invullen. Indien alle vragen met NEE beantwoord worden, staat niets uw rijopleiding in de weg.  Moet men echter een of meer vragen met JA beantwoorden, dan moet men bij het CBR een medisch traject doorlopen, waardoor de aanvraag wat langer kan duren. In enkele gevallen kan zelfs geen rijbewijs worden gehaald.

TIP !!! onderschat ook het praktijk-examen niet. Hoewel de één meer aanleg heeft dan de ander, sla je met 40 rijlessen echt nog geen gek figuur. In het drukke verkeer van tegenwoordig is het praktisch onmogelijk om even je rijbewijs te halen. Het leren besturen van een auto vraagt een grondige scholing. Bespaar dus nooit op rijlessen. Onvoldoende voorbereiding resulteert in onnodig zakken.